SOEL logo

 

Επιτροπή Απαλλαγών

Επιτροπή Απαλλαγών

Κανονισμός Απαλλαγών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν. 3693/2008
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.) λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3693/2008 με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Νόμου αυτού, στην περίπτωση που υποψήφιος κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης για την απόκτηση του οποίου εξετάστηκε στα γνωστικά αυτά αντικείμενα ή έχει επιτύχει στα γνωστικά αυτά αντικείμενα σε επαγγελματικές εξετάσεις ισοδύναμες με τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 7 του ιδίου Νόμου.

β) τις διατάξεις της παραγράφου 13 της υπ’ αριθμ. 29580/940/15.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τις οποίες όσοι επιθυμούν την απαλλαγή τους από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία κατατίθεται από κοινού με την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση του Σ.Ο.Ε.Λ. Οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονται από κοινού με τον Πίνακα Υποψηφίων κατά το άρθρο 6 της Απόφασης αυτής. Κατά αυτών χωρεί αίτηση θεραπείας κατά τα οριζόμενα στα εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 6 της ίδιας Απόφασης.

γ)  ότι παρέχεται η δυνατότητα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τους αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού που αναφέρονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 29580/940/15.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

δ)  ότι πρέπει να παρέχεται διευκόλυνση στους υποψηφίους νόμιμους ελεγκτές, απαλλάσσοντας αυτούς από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και δίδοντας σε αυτούς τη δυνατότητα να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερης βαρύτητας για το ελεγκτικό επάγγελμα.
ενέκρινε ομόφωνα στην συνεδρίασή του ΣΤ΄55/22.6.2011 τον κατωτέρω Κανονισμό:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν. 3693/2008 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τη χορήγηση απαλλαγών, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3693/2008.

Άρθρο 2 - Ταξινόμηση Γνωστικών Αντικειμένων (άρθρου 8 Ν. 3693/2008)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαλλαγών, τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 Ν. 3693/2008 ταξινομούνται κατά βαθμό σημαντικότητας για το ελεγκτικό επάγγελμα σε μαθήματα υπόβαθρου, βασικά επαγγελματικά μαθήματα και ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα ως εξής:

α. Μαθήματα υπόβαθρου
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου
(ε) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής
(στ1) Οικονομική Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία
(στ2) Διεθνής Οικονομία
(ζ1) Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων

β. Βασικά επαγγελματικά μαθήματα
(α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα
(α2) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
(β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή
(β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος
(γ1) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
(ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου
(θ) Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική
     (Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική)
(ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

γ. Ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα
(ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ
(ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
(η2) Ειδικές Διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920
(ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
(ιδ2) Καταστάσεις ταμειακών ροών
(ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων
(ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων
(ι1) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα
(ι2) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών
(ι3) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
(ι4) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
(ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις


Άρθρο 3 - Γενικές αρχές απαλλαγών

α. Η παροχή απαλλαγών, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008, κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία του γνωστικού αντικειμένου.
•    Στα μαθήματα υπόβαθρου χορηγείται απαλλαγή, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β – ε κατωτέρω.

•    Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται απαλλαγή παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β – στ κατωτέρω.

•    Στα ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται καμία απαλλαγή.

β. Για τη χορήγηση απαλλαγών, εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 του Κανονισμού, η αντιστοίχηση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος που ζητείται απαλλαγή.

γ. Απαλλαγή, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών χορηγείται μόνον στα μαθήματα υπόβαθρου και όταν ο αιτών είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού ή ισοδύναμου Ιδρύματος εσωτερικού ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 29580/940/15.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) τουλάχιστον στο 80% της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος.

δ. Ο βαθμός κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος για το οποίο ζητείται απαλλαγή, καθώς και το διάστημα που έχει παρέλθει από το χρόνο περάτωσης των σπουδών λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο Ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού που αναφέρεται στη παραγραφο γ ανωτέρω.

ε. Οι μέθοδοι εξετάσεων (π.χ. Γραπτές, προφορικές εξετάσεις, με ανοικτά ή κλειστά βιβλία κ.λ.π.) κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος, που ζητείται απαλλαγή, λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Δεν χορηγείται απαλλαγή για μαθήματα στα οποία οι σπουδαστές αξιολογήθηκαν είτε από εργασίες που τους ανατέθηκαν, είτε από τις ώρες παρακολούθησης και διδασκαλίας. Οι μέθοδοι εξετάσεων κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος πρέπει να είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008.

στ. Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα χορηγείται απαλλαγή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον όταν ο αιτών κατέχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακού ή Ισοδύναμου Ιδρύματος εσωτερικού ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 29580/940/15.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και επιπλέον έχει λάβει αποδεδειγμένα εξειδίκευση στο συγκεκριμένο μάθημα που ζητείται απαλλαγή.


Άρθρο 4 - Επιτροπή Απαλλαγών

Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. συνιστάται Επιτροπή Απαλλαγών Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΠ.Α.Ε.Ε.). Η Επιτροπή αυτή είναι πενταμελής, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από:
α. Καθηγητή Πανεπιστημίου, προτεινόμενο με κοινή απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και της Ε.Λ.Τ.Ε., ως Πρόεδρο της Επιτροπής
β. τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής.
γ. τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., ως Μέλος της Επιτροπής.
δ. ένα μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου που προτείνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος της Επιτροπής.
ε. ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. που προτείνεται από αυτό, ως Μέλος της Επιτροπής.

Στα μέλη της Επιτροπής Απαλλαγών καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.ΕΛ.

Άρθρο 5 - Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Η απαλλαγή των υποψηφίων από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3693/2008.
Η χορήγηση απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις θα εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου νόμιμου ελεγκτή.
Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος θα υποβάλει:

α) Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους γ και στ του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.
β) Αναλυτικό περίγραμμα της ύλης του γνωστικού αντικειμένου που ίσχυε κατά το χρόνο επιτυχίας του στις εξετάσεις, επικυρωμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους γ και στ του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Αναλυτική κατάσταση όπου να εμφανίζεται η αντιστοίχηση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης του γνωστικού αντικειμένου που ζητείται απαλλαγή.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση της Επιτροπής Απαλλαγών, θεωρηθεί απαραίτητο.Άρθρο 6 - Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή Απαλλαγών συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν απαιτείται από τις περιστάσεις μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
Η Επιτροπή Απαλλαγών βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη.
Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία κοινοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.


Άρθρο 7 - Αποφάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή Απαλλαγών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών είναι επαγγελματικές και διαφέρουν, κατά το πλείστον ουσιωδώς από εκείνες των πανεπιστημιακών εξετάσεων για την απόκτηση του πτυχίου.
Η απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα θα χορηγείται με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων στις συνεδριάσεις μελών της Επιτροπής Απαλλαγών.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλαγών γνωστοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο  του Σ.Ο.Ε.Λ, το οποίο τις επικυρώνει και εισηγείται σχετικά στην Ε.Λ.Τ.Ε., αποστέλλοντας και το αιτιολογικό της απαλλαγής ή απορρίψεως της αιτήσεως.
Επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον ενδιαφερόμενο εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επί της ένστασης αυτής η Επιτροπή Απαλλαγών αποφασίζει οριστικά εντός των επομένων πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστασης. Η οριστική αυτή απόφαση κοινοποιείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., το οποίο ενεργεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.


Άρθρο 8 - Τήρηση αρχείου απαλλαγών

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Απαλλαγών τηρείται αρχείο σχετικά με τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων υπόβαθρου σε κάθε πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο ίδρυμα του εσωτερικού. Το αρχείο αυτό παρακολουθείται συνεχώς και ανανεώνεται ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται είτε στην ύλη κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος είτε στην ύλη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου των επαγγελματικών εξετάσεων.

Άρθρο 9 - Λοιπά Θέματα

Θέματα που δεν καλύπτονται στον παρόντα Κανονισμό θα αντιμετωπίζονται με σχετικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.


Σύνθεση

Αναστάσιος Τσάμης,
    

Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος

Αλαμάνος Χαρίλαος,
    

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., ως Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος,
    

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος

Σοφιανός Νικόλαος,
    

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., ως Μέλος

Λουμιώτης Βασίλειος,
    

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., ως Μέλος

Λέκκα Δέσποινα
    

Γραμματέας

Ανακοινώσεις
Επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο

Α.Π. 260                                                                                                                                        Αθήνα,  10  Φεβρουαρίου  2014
Προς    
τις Ελεγκτικές Εταιρείες
(με την παράκληση να ενημερώσετε σχετικά τα Μέλη σας)


Θέμα:  Τροποποίηση παραβόλων στις αιτήσεις απαλλαγών και ενστάσεων από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008.


Σας γνωστοποιούμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την υπ’αριθμ. Ζ΄49/4/5.2.2014 συνεδρίασή του, κάνοντας αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 1η ΕΑ-18/20.01.2014 εισήγηση της Επιτροπής Απαλλαγών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

    * Kάθε αίτηση απαλλαγής από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 να συνοδεύεται από παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€), για κάθε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται απαλλαγή. Για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν απαλλαγών, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο παράβολο συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις για το γνωστικό αντικείμενο.
    * Kάθε αίτηση ένστασης θα συνοδεύεται με παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€) για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, θα επιστρέφεται το ποσό του παραβόλου στον ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησης της απαλλαγής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απαλλαγές από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 για την περίοδο ΙΟΥΛΙΟΥ 2017


Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ κατά την υπ’ αριθμ. 129/31/12.04.2017 συνεδρίασή του έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Η΄52/7/05.04.2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και την υπ’ αριθμ. ΕΑ-39/03.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Απαλλαγών σχετικά με τις απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008, ενέκρινε ομόφωνα το συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα απαλλαγών από την εξεταστική περίοδο του Ιουλίου 2017.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον ενδιαφερόμενο εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που έτυχαν απαλλαγών θα πρέπει να καταβάλουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο ποσό ίσο με το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής τους στις επαγγελματικές εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2016 του Ν. 3693/2008, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ALPHA BANK : 802002001000999
ΙΒΑΝ GR 1401408020802002001000999
SWIFT CRBAGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 129/480358-24
IBAN GR 07 0110 1290 0000 1294 8035824
SWIFT ETHNGRAA
EFG EUROBANΚ : 00260062110200840090
IBAN GR 77 026 0062 0000 110200 840090
SWIFT ERBKGRAA

Παρακαλώ να αποστείλετε το καταθετήριο στο FAX 2103825159