SOEL logo

 

Εγγραφή μέλους

Εγγραφή Α.Ο.Ε.Λ. (Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)

Προϋποθέσεις εγγραφής

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Εγγραφή

 • Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να εγγραφούν στα:
  • Μητρώα Α.Ο.Ε.Λ.
  • Μητρώα Αναμονής ΔΟΑΤΑΠ εάν αναμένουν την έγκριση του πτυχίου τους από Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Μητρώα Υποψηφίων σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμη απολυτήριο στρατού.
  • Προσωρινό Μητρώο για κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Λογιστή ή Ελεγκτή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία ή τα μέλη των αναγνωρισμένων επαγγελματικών φορέων Ορκωτών Λογιστών ή Ελεγκτών των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προσωρινή διακοπή ασκήσεως επαγγέλματος

 • Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να διακόπτουν προσωρινά όποτε επιθυμούν την άσκηση του επαγγέλματος. Η διακοπή αυτή αναγγέλλεται υποχρεωτικά στο Εποπτικό Συμβούλιο και καταχωρείται στο Μητρώο καταχώρηση στην Ιδιαίτερη Μερίδα σε περίπτωση προσωρινής διακοπής
 • Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών εκτός Ελλάδας.
 • Κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στο εξωτερικό πρέπει με αίτημα τους να το αναγγείλουν στο Εποπτικό Συμβούλιο για να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ασκούντων το επάγγελμα εκτός Ελλάδας.

Κατά την διάρκεια της προσωρινής διακοπής μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ασφαλιστικά ταμεία του Σ.Ο.Ε.Λ., στο επιστημονικό έργο, στο επιστημονικό Περιοδικό.

Διαγραφή από τα μητρώα

 • Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να διαγραφούν με αίτημά τους από τα μητρώα σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος.

Κοινοποίηση στοιχείων

 • Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα το Σ.Ο.Ε.Λ. σε περίπτωση μετακινήσεων, αποχωρήσεων και αλλαγής στοιχείων τους (εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.)

Συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αμέσως μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.

Προαγωγή

 • Για την προαγωγή τους στην βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Νόμιμου Ελεγκτή) πρέπει:
  • Να έχουν περάσει επιτυχώς τις οριζόμενες από το νόμο επαγγελματικές εξετάσεις.
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου τησ αλλοδαπής.
  • Να 'εχουν πραγματοποιήσει τριετή πρακτική άσκηση.
   Τα δύο εκ των τριών ετών της πρακτικής άσκησης πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων. (Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 005/2009)

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα μητρώα απαιτούνται τα κατωτέρω κατά τον νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση απασχόλησης από Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών της αναγγελίας πρόσληψης (ν.δ. 2656/53 και 763/70) ή ασφάλισης ΟΑΕΕ.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία Bεβαίωσης Μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα υποχρεωτικός υπαγόμενα Μέλη.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων (για τους άνδρες) ή στο Γενικό Μητρώο Δημοτών (για τις γυναίκες). Επί ομογενών και αλλοδαπών επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως.
 • Επιταγή πληρωτέα στο Σ.Ο.Ε.Λ. ή μετρητά για ποσό € 200 ή κατάθεση σε ALPHA BANK Αρ.Λογ. 802002001000999 ή σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ.Λογ. 129/480358-24.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

Επιπρόσθετα

Μητρώο ΑΟΕΛ

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (για πτυχίο εξωτερικού απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή βεβαίωση φοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (Τύπου Β) ή επικυρωμένη φωτοτυπία.

Μητρώο Αναμονής ΔΟΑΤΑΠ

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία και μετάφραση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής και το αποδεικτικό κατάθεσης του στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (Τύπου Β) ή επικυρωμένη φωτοτυπία.

Μητρώο υποψηφίων (χωρίς απολυτήριο στρατού)

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (για πτυχίο εξωτερικού απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή βεβαίωση φοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Προσωρινό μητρώο (για κατόχους εκτός Ε.Ε.)

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Λογιστή ή Ελεγκτή (για κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Λογιστή ή Ελεγκτή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία) ή
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πιστοποιητικού του αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα (για τα μέλη των αναγνωρισμένων επαγγελματικών φορέων Ορκωτών Λογιστών ή Ελεγκτών των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (για πτυχίο εξωτερικού απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή βεβαίωση φοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Αποδεικτικά ελεγκτικής προϋπηρεσίας (Βεβαιώσεις εργοδοτών κλπ.)

Αίτηση Εγγραφής Α.Ο.Ε.Λ.

Εγγραφή Ο.Ε.Λ. (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)

Προϋποθέσεις εγγραφής - Χορήγηση αδείας

"Βλ. Άρθρο 13 του Ν.4449/2017 & ΕΛΤΕ Κ.Π.003/17"

Προϋποθέσεις εγγραφής Ο.Ε.Λ. από τρίτες χώρες

"Βλ. Άρθρο 50 του Ν.4449/2017 & ΕΛΤΕ Κ.Π.003/17"

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Προσωρινή διακοπή ασκήσεως επαγγέλματος

 • Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που επιθυμεί να διακόψει προσωρινά την άσκηση του επαγγέλματός του υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς το Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο μεριμνά για την άμεση εγγραφή του σε ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε αναστολή. Κατά την διάρκεια της αναστολής άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος, ο ευρισκόμενος σε αναστολή Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μπορεί να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό του τίτλο με σαφή ένδειξη ότι τελεί σε αναστολή.
  Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα καθήκοντα για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που επανέρχεται στην ενεργό άσκηση του επαγγέλματος μετά την λήξη του χρόνου της αναστολής δεν μπορεί να ορισθεί ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε επιχείρηση ή Οργανισμό στον οποίο προσέφερε με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του κατά την διάρκεια της αναστολής
 • Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών εκτός Ελλάδας. Κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στο εξωτερικό πρέπει με αίτημα τους να το αναγγείλουν στο Εποπτικό Συμβούλιο για να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ασκούντων το επάγγελμα εκτός Ελλάδας.
 • Κατά την διάρκεια της προσωρινής διακοπής μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ασφαλιστικά ταμεία του Σ.Ο.Ε.Λ., στο επιστημονικό έργο, στις ημερίδες τα σεμινάρια, στο επιστημονικό Περιοδικό.

Διαγραφή από τα μητρώα

 • Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μπορούν να διαγραφούν με αίτημά τους από τα μητρώα σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος.
 • Επίσης οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές διαγράφονται από τα μητρώα εάν:
  • Τιμωρηθεί πειθαρχικώς με την ποινή της οριστικής παύσεως ή δύο φορές με προσωρινή παύση.
  • Καταστεί πνευματικώς ανίκανος προς άσκηση των καθηκόντων του.
  • Καταδικαστεί τελεσιδίκως με απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε ποινή για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΠΔ 226/92.
  • «Συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του ή έχει συνταξιοδοτηθεί ενωρίτερα».
  • Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.
  • Η επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται σε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητάς τους και εφόσον δεν υλοποιηθούν από τον νόμιμο ελεγκτή, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΕΛΤΕ, τα μέτρα που θα τους υποδειχθούν από την ΕΛΤΕ, για να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή.

Κοινοποίηση στοιχείων

 • Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα το Σ.Ο.Ε.Λ. σε περίπτωση μετακινήσεων, αποχωρήσεων και αλλαγής στοιχείων τους (εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.)

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μία μόνο εταιρεία ή κοινοπραξία Ελεγκτών

Δικαιολογητικά εγγραφής (χορήγησης αδείας)

Για την χορήγηση επαγγελματικής άδειας Νόμιμου Ελεγκτή (Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) απαιτούνται τα κατωτέρω κατά τον νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Χορήγησης Άδεια Νόμιμου Ελεγκτή "Προσάρτημα Α"
 • Ακαδημαϊκοί τίτλοι (εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί κατά την εγγραφή)
 • Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων. (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από το Σ.Ο.Ε.Λ.)
 • Βεβαίωση επιβλέποντα νομίμου ελεγκτή, σχετικά με την πρακτική άσκηση.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης. (Κατάσταση Λογ/μου Ασφαλισμένου ΙΚΑ ή βεβαίωση ΟΑΕΕ)
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης. (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από το Σ.Ο.Ε.Λ.)
 • Υποβολή Αναλυτικών & Ανακεφαλαιωτικών Ετήσιων Αναφορών Πρακτικής Άσκησης (Προσαρτήματα Γ & Δ) συμπληρωμένα σύμφωνα με το προσάρτημα Β με 1000 ώρες ανά ελεγκτική περίοδο.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk