SOEL logo

 

PATHWAYS 2024   
 

Διαδρομή (pathways) για την Απόκτηση Ιδιότητας Μέλους ICAEW

 

Ως μέρος της συνεχούς δέσμευσής μας στη σχέση μεταξύ ICAEW και ΣΟΕΛ, και με βάση την υφιστάμενη αναγνώριση των δεξιοτήτων και της ποιότητας της διδακτέας ύλης μέσω των μεταξύ μας συμφωνιών για παροχή επαυξημένων απαλλαγών, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε περαιτέρω την αναγνώριση στα μέλη του ΣΟΕΛ.

Το σχήμα Διαδρομές Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους (Pathways to Membership) του ICAEW επιτρέπει στα μέλη του ΣΟΕΛ να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του ICAEW με βάση την εμπειρία τους και τα επιτεύγματά τους.

Οι επιτυχόντες στο ανωτέρω σχήμα καλούνται να ενταχθούν στο ICAEW - ένα παγκόσμιο ηγέτη του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος - και να επωφεληθούν από την πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο εργοδοτών και επαγγελματικών κοινοτήτων.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ / ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

Η δυνατότητα να γίνει κάποιος μέλος του ICAEW μέσω του ανωτέρω σχήματος είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη του ΣΟΕΛ που πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Έτσι, αν είστε Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, Οικονομικός Διευθυντής, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Διευθυντής Επιχειρήσεως, Εμπορικός Διευθυντής ή εταίρος, αυτή η διαδρομή προς την ένταξή σας στα Μέλη του ICAEW μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τις προσωπικές και επαγγελματικές σας φιλοδοξίες.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

 • να είναι στη βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (εν ενεργεία ή σε αναστολή)
 • να έχουν πλήρη ένταξη τουλάχιστον πέντε ετών στο ΣΟΕΛ με την ιδιότητα του Μέλους (ΑΟΕΛ,ΟΕΛ)
 • να έχουν ακολουθήσει την πάγια οδό εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΣΟΕΛ,
 • να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ, ι
 • να έχουν «λευκό» ποινικό μητρώο, και
 • η αίτησή τους να συνοδεύεται από την υποστήριξη προσώπου που πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρισμένος επαγγελματίας, μέλος ενός επαγγελματικού φορέα ο οποίος με τη σειρά του είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Οι υποψήφιοι προς επιλογή πρέπει να λάβουν τη σχετική βεβαίωση (Letter of Good Standing) από το ΣΟΕΛ, να ολοκληρώσουν την Εξέταση Εμπειρίας (Examination of Experience), καθώς και να εξασφαλίσουν υποστηρικτή της αίτησής τους. Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν επίσημη εκπαίδευση ή να δώσουν εξετάσεις σε μια αίθουσα εξετάσεων. Αντ 'αυτού θα πρέπει να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων που φέρουν την ονομασία Εξέταση Εμπειρίας (Examination of Experience) – το οποίο μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους στο δικό τους χρόνο ώστε να χωρέσει στο φορτωμένο πρόγραμμα εργασίας τους.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

Η Εξέταση Εμπειρίας (Examination of Experience) είναι μια σειρά από ερωτήσεις που αξιολογούν:

 • εμπειρία και επιτεύγματα
 • ικανότητες σχεδιασμού και ανάλυσης
 • δεοντολογική ευαισθητοποίηση και επαγγελματική κρίση
 • ποιότητα της σκέψης
 • ενημέρωση για τρέχοντα και άλλα τεχνικά θέματα
 • σύνοψη της απασχόλησης κατά την τελευταία πενταετία.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και την Εξέταση Εμπειρίας (Examination of Experience) στο δικό σας χρόνο, και να τα υποβάλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Υπάρχουν επί του παρόντος τρία «παράθυρα» υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτά ανοίγουν κατά τις περιόδους Ιανουαρίου, Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια πρόσβασης σε αυτά τα παράθυρα, τα οποία είναι ανοιχτά κατά μέσο όρο για 10 ημέρες ανά περίοδο, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Πρέπει να ολοκληρώσετε την Εξέταση Εμπειρίας (Examination of Experience) για να δείξετε ότι πληροίτε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την ένταξή σας στο ICAEW. Θα πρέπει να αποδεικνύετε τις ίδιες επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές που εξετάζονται στην Μελέτη Περίπτωσης ACA (ACA Case Study) – δηλαδή την τελική εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι ACA πριν γίνουν Μέλη του ICAEW.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ICAEW

 

Ως μέλος του ICAEW θα λάβετε:

 • Δικαίωμα χρήσης της ονομασίας ACA: Οι επιτυχόντες υποψήφιοι γίνονται Μέλη, και από τη στιγμή που έχουν ενταχθεί στο ICAEW τους απονέμεται ο τίτλος ACA.
 • Αποκλειστική πρόσβαση σε συνδεδεμένες κοινότητες και πρακτική υποστήριξη: Τα μέλη του ICAEW έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικής και πρακτικής υποστήριξης, όπου συμπεριλαμβάνονται:
 • παγκόσμιο δίκτυο διασύνδεσης εργοδοτών και ομολόγων καθώς και κοινοτήτων
 • γραμμές βοήθειας παροχής συμβουλών σε θέματα δεοντολογίας
 • τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσεις από εισηγητές και Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (SIGs)
 • ευρύ φάσμα εκδηλώσεων τεχνικής και δικτύωσης, συνέδρια, σεμινάρια, τεχνικές ενημερώσεις, σεμινάρια μέσω διαδικτύου, τελετές και ενημερωτικές παρουσιάσεις
 • παγκοσμίου φήμης βιβλιοθήκη επιχειρήσεων.
 • Επιτάχυνση σταδιοδρομίας: ο χαρακτηρισμός ACA μπορεί να ανοίξει νέες ευκαιρίες εργασίας, να ενισχύσει την επαγγελματική αναγνώριση και μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση φιλοδοξιών σταδιοδρομίας.
 • Συνεχής υποστήριξη: σε κάθε στάδιο της καριέρας σας, το ICAEW παρέχει πρόσβαση στη σχετική συνεχή υποστήριξη σταδιοδρομίας, στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη.
 • Απλοποίηση προγραμματισμού διαδοχής: ένα βοήθημα για την απλοποίηση του σχεδιασμού που απευθύνεται στις λογιστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του γραφείου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

 

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη, που είναι διαθέσιμη για να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε την αίτησή σας. Αυτό περιλαμβάνει καθοδήγηση από τους εξεταστές για το πώς να προσεγγίσετε την Εξέταση Εμπειρίας, υποδείγματα παλαιότερων εξετάσεων, πρότυπα για να ακολουθήσετε, ηχογραφήσεις webinar, συχνές ερωτήσεις και πολλά άλλα. Οι υποψήφιοι που κάνουν πλήρη χρήση αυτών των δωρεάν πόρων τείνουν να επιτύχουν υψηλότερες βαθμολογίες κατά την Εξέταση Εμπειρίας.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τα πλήρη κριτήρια επιλογής, τις προθεσμίες, το κόστος και την καθοδήγηση.

T +44 (0)1908 248 250

E Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

icaew.com/pathways

Για τα ερωτήματά σας μπορείτε, επίσης, να απευθύνεστε στην κα Christiana Diola στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο τηλέφωνο 00357 99 723275
προβολή όλων των ανακοινώσεων

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk