SOEL logo

 

Επιτροπή Απαλλαγών

Επιτροπή ΑπαλλαγώνΚανονισμός Απαλλαγών


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο υπ’ αριθμ. 4449/2017 (ΦΕΚ Α 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και τις υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27-02-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24- 3-2015) Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000494 ΕΞ 2017 /ΧΠ 546 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 158/31.03.2017) τροποποιήσεις της περί διορισμού του ΔΣ της ΕΛΤΕ.
4. Το υπ’ αριθμ. 1239/ 24.05.2017 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ
5. Την υπ’ αριθμ. 130/5/25.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).


Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τη χορήγηση απαλλαγών, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και η συγκρότηση Επιτροπής Απαλλαγών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4449/2017.

Άρθρο 2 - Ταξινόμηση Γνωστικών Αντικειμένων (άρθρου 8 Ν. 4449/2017)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαλλαγών, τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 9 Ν. 4449/2017 ταξινομούνται κατά βαθμό σημαντικότητας για το ελεγκτικό επάγγελμα σε μαθήματα υπόβαθρου, βασικά επαγγελματικά μαθήματα και ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα ως εξής:

α. Μαθήματα υπόβαθρου
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου
(ε) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής
(στ1) Οικονομική Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία
(στ2) Διεθνής Οικονομία
(ζ1) Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων

β. Βασικά επαγγελματικά μαθήματα
(α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα
(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή
(β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
(ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου
(θ) Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική)
(ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

γ. Ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα
(ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ
(ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
(η2) Ειδικές Διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920
(ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
(ιδ2) Καταστάσεις ταμειακών ροών
(ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων
(ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων
(ι1) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα
(ι2) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών
(ι3) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
(ι4) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
(ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές ΚαταστάσειςΆρθρο 3 - Γενικές αρχές απαλλαγών

Γενικές αρχές απαλλαγών

α. Η παροχή απαλλαγών, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017, κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία του γνωστικού αντικειμένου.
• Στα μαθήματα υπόβαθρου χορηγείται απαλλαγή, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β – ε κατωτέρω.
• Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται απαλλαγή παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β - στ κατωτέρω.
• Στα ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται καμία απαλλαγή.

β. Για τη χορήγηση απαλλαγών, εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 της παρούσας, η αντιστοίχιση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος που ζητείται απαλλαγή.

γ. Απαλλαγή, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών χορηγείται μόνον στα μαθήματα υπόβαθρου και όταν ο αιτών είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής, ή κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής, ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) τουλάχιστον στο 80% της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος.

δ. Ο βαθμός κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος για το οποίο ζητείται απαλλαγή, καθώς και το διάστημα που έχει παρέλθει από το χρόνο περάτωσης των σπουδών λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Για να μπορεί ένας υποψήφιος να αιτηθεί απαλλαγής δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει επταετία (7ετία) από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, του οποίου το πτυχίο (bachelor) ή ο μεταπτυχιακός τίτλος (master) θα υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.


ε. Οι μέθοδοι εξετάσεων (π.χ. Γραπτές, προφορικές εξετάσεις, με ανοικτά ή κλειστά βιβλία κ.λ.π.) κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος, που ζητείται απαλλαγή, λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Δεν χορηγείται απαλλαγή για μαθήματα στα οποία οι σπουδαστές αξιολογήθηκαν είτε από εργασίες που τους ανατέθηκαν, είτε από τις ώρες παρακολούθησης και διδασκαλίας. Οι μέθοδοι εξετάσεων κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος πρέπει να είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017.

στ. Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα χορηγείται απαλλαγή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον όταν ο αιτών κατέχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακού ή Ισοδύναμου Ιδρύματος εσωτερικού ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιπλέον έχει λάβει αποδεδειγμένα εξειδίκευση στο συγκεκριμένο μάθημα που ζητείται απαλλαγή.

Άρθρο 4 - Επιτροπή Απαλλαγών

Συγκροτείται η Επιτροπή Απαλλαγών Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΠ.Α.Ε.Ε.). Η Επιτροπή αυτή είναι πενταμελής, με τριετή θητεία, και απαρτίζεται από:
α. Έναν καθηγητή Πανεπιστημίου, οριζόμενο από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
β. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε ως μέλος της Επιτροπής
γ. Το Διευθυντή Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ, ως μέλος της Επιτροπής
δ. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ που προτείνεται από αυτό, ως μέλος της Επιτροπής
ε. Έναν ακόμα ακαδημαϊκό, οριζόμενο από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ως μέλος της Επιτροπής
Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Απαλλαγών οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΣΟΕΛ.

Άρθρο 5 - Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Η απαλλαγή των υποψηφίων από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4449/2017.
Η χορήγηση απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος θα υποβάλει:
α) Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου .
β) Αναλυτικό περίγραμμα της ύλης του πανεπιστημιακού μαθήματος που ίσχυε κατά το χρόνο επιτυχίας του στις εξετάσεις, επικυρωμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
γ) Αναλυτική αντιστοίχιση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της εξεταστέας ύλης του γνωστικού αντικειμένου που ζητείται απαλλαγή.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση της Επιτροπής Απαλλαγών, θεωρηθεί απαραίτητο.
ε) Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση απαλλαγής σε γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ο υποψήφιος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν ανεπιτυχώς στις επαγγελματικές εξετάσεις των ΟΕΛ.

Άρθρο 6 - Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή Απαλλαγών συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
Η Επιτροπή Απαλλαγών βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη.
Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία κοινοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.


Άρθρο 7 - Αποφάσεις Επιτροπής

Αποφάσεις Επιτροπής
Η Επιτροπή Απαλλαγών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι επαγγελματικές και διαφέρουν, κατά το πλείστον ουσιωδώς από εκείνες των πανεπιστημιακών εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου.
Η απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα χορηγείται με κατά πλειοψηφία απόφαση των παρισταμένων στις συνεδριάσεις μελών της Επιτροπής Απαλλαγών.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλαγών γνωστοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ, το οποίο της επικυρώνει και εισηγείται σχετικά στην ΕΛΤΕ, αποστέλλοντας και το αιτιολογικό της απαλλαγής ή της απόρριψης της αίτησης.
Επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επί της ένστασης αυτής η Επιτροπή Απαλλαγών αποφασίζει οριστικά εντός των επομένων δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστασης.


Άρθρο 8 - Τήρηση αρχείου απαλλαγών

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Απαλλαγών τηρείται αρχείο σχετικά με τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων υπόβαθρου σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. γ. Το αρχείο αυτό παρακολουθείται συνεχώς και ανανεώνεται ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται είτε στην ύλη κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος είτε στην ύλη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου των επαγγελματικών εξετάσεων

Άρθρο 9 - Λοιπά Θέματα

Τελικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δια της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτή κανονιστική πράξη.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική Απόφαση αντιμετωπίζονται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας που έχει επικυρωθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

Σύνθεση

1.Χαρίλαος Αλαμάνος
Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ, ΟΕΛ, ως Πρόεδρος

2.Νικόλαος Παπαδήμος
Πρόεδρος Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου ΕΛΤΕ, ως Μέλος

3.Βασίλειος Λουμιώτης,
Εκπρόσωπος του ΣΟΕΛ, Συνταξιούχος ΟΕΛ, ως Μέλος

4.Ιωάννης Φίλος
Καθηγητής Ελεγκτικής & Λογιστικής στο Πάντειο Παν/μιο, ως Μέλος

5.Ανδρέας Κουτούπης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως Μέλος.

6.Δέσποινα Λέκκα
Διευθύντρια ΙΕΣΟΕΛ & Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, ως Γραμματέας
    


Άρθρο 3 - Γενικές αρχές απαλλαγών

{slide sub7=Ανακοινώσεις|grey|closed}
Επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο

Α.Π. 260                                                                                                                                        Αθήνα,  10  Φεβρουαρίου  2014
Προς    
τις Ελεγκτικές Εταιρείες
(με την παράκληση να ενημερώσετε σχετικά τα Μέλη σας)


Θέμα:  Τροποποίηση παραβόλων στις αιτήσεις απαλλαγών και ενστάσεων από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008.


Σας γνωστοποιούμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την υπ’αριθμ. Ζ΄49/4/5.2.2014 συνεδρίασή του, κάνοντας αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 1η ΕΑ-18/20.01.2014 εισήγηση της Επιτροπής Απαλλαγών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

    * Kάθε αίτηση απαλλαγής από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 να συνοδεύεται από παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€), για κάθε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται απαλλαγή. Για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν απαλλαγών, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο παράβολο συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις για το γνωστικό αντικείμενο.
    * Kάθε αίτηση ένστασης θα συνοδεύεται με παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€) για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, θα επιστρέφεται το ποσό του παραβόλου στον ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησης της απαλλαγής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 

Απαλλαγές από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την περίοδο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Απαλλαγές από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την περίοδο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ κατά την υπ’ αριθμ. 207/01/04.11.2021 συνεδρίασή του έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Ι΄11/05/20.10.2021 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και την υπ’ αριθμ. ΕΑ-63/19.10.2021 απόφαση της Επιτροπής Απαλλαγών σχετικά με τις απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017, ενέκρινε ομόφωνα το συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα απαλλαγών για την εξεταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τους ενδιαφερόμενους εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που έτυχαν απαλλαγών θα πρέπει να καταβάλουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο ποσό ίσο με το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής τους στις επαγγελματικές εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2021 (του Ν. 4449/2017), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021
Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
SWIFT ETHNGRAA

ALPHA BANK
ΙΒΑΝ GR 3801408020802002001001246
SWIFT CRBAGRAA

EFG EUROBANK
IBAN GR 89 026 0062 0000 150200 840163
SWIFT ERBKGRAA

Παρακαλώ να αποστείλετε το καταθετήριο στο fax: 2103825159 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk