SOEL logo

 

Ισχύουσα νομοθεσία

ΦΕΚ

Περιγραφή

Σχετικός νόμος

962/Β/8.10.1993

Διορθώσεις σφαλμάτων στον κανονισμό εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Δ.Π. 2967

824/Β/8.10.1993

Διεξαγωγή επαγγελματικών εξετάσεων των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

297/Α/23.12.2003

Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ...

551/Β/9.7.1996

Διορισμός Ειδικού ταμία στο Σ.Ο.Ε.Λ.

102/Β/4.2.2000

Καθορισμός ποσού για την ανανέωση του δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού

178/Α/3.8.2000

Τροποποίηση διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών».

174/Α/25.8.2008

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ

154/Α/25.7.1997

Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και άλλες διατάξεις.

120/Α/14.7.1992

Αύξηση του αριθμού Ο.Ε.Λ., πόρων του Εποπτικού συμβούλιου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Π.Δ. 226

232/Α/21.11.1997

Προσαρμογή της Ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος ορκωτών Ελεγκτών στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 2231/1994

207/Β/25.2.2003

Τροποποίηση της παρ.2 του Κανονισμού διεξαγωγής επαγγελματικών εξετάσεων των μελών του Σώματος Ορκωτών 1Ελεγκτών Λογιστών (ΦΕΚ 1118/Β/8.9.2000)

1459/Β/30.11.2000

Τροποποίηση του Κανονισμού διεξαγωγής επαγγελματικών εξετάσεων των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

1118/Β/8.9.2000

Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 2 του Κανονισμού διεξαγωγής επαγγελματικών εξετάσεων των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

710/Β/19.5.1999

Έγκριση κανονισμού διεξαγωγής επαγγελματικών εξετάσεων των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

847/Β/12.8.1998

Έγκριση κανονισμού διεξαγωγής επαγγελματικών εξετάσεων των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

397/Β/30.5.1994

Τροποποίηση Κανονισμού Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

537/Β/10.5.2001

Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις δημόσιες οικ. Υπηρεσίες.

149/Α/28.6.2000

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας ελάχιστης διάρκειας 3 ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Π.Δ. 165

193/Α/15.6.1995

Προσαρμογή νομοθεσίας, αρμοδιότητες Υπουργού Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

258/17.6.2009

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων των Ο.Ε.Λ.

1245/Β/24.6.2009

Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008).

189/Α/8.8.2007

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 <<Περί Ανωνύμων Εταιριών>> και άλλες διατάξεις.

140/Α/28.6.2007

Τροποποίηση νόμου 3148/2003.

3581/2007 άρθρο 19

136/Α/5.6.2003

Σύσταση του νόμου 3148/2003

155/Α/30.7.1999

Διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2733/1999 άρθρο 38

364/Β/7.5.1997

Κανονισμός Επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ.

172/Α/22.8.1995

Η ισχύς της ανωτέρω διατάξεως λήγει 1.1.1997

2330/1995 άρθρο 12

139/Α/31.8.1994

Νόμος 2231/94- Άρθρο 18 Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογιάς, Σύσταση μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. ανάθεση εταιριών ελεγκτών.

2231/94

16/Α/8.2.1994

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και την διαχείριση δανείων του Ελλ.Δημοσίου από το εσωτερικό και εξωτερικό και άλλες διατάξεις Αρ.Φύλλου 16/8.2.99

2187/94 άρθρο 11

197/Α/23.11.1994

Ορκωτοί Ελεγκτές- Εταιρική χρήση- Εταιρικός έλεγχος ΟΤΕ.

2257/94

130/Α/1.8.1992

Αντικαταστάσεις άρθρων και επανέρχονται στο άρθρο 75 του νόμου 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') το άρθρο 32.

2076/1992

38/Α/10.2.2004

Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις.

3229